Tillåt ert digitala ledarskap att växa

maj 6, 2020 |

I rådande samhällssituation där ett virus vid namn covid-19 satt sin prägel får vissa begrepp och beteenden ny innebörd. Det digitala ledarskapet diskuteras allt oftare i olika sammanhang – aldrig tidigare har det varit så aktuellt som nu. Vad innebär ett digitalt ledarskap och hur tillåter ni det att utvecklas?

Ett medvetet ledarskap

Ledarskap i sig är ett beteende som kan bemötas ur många olika perspektiv. Begreppet kan beskrivas som en process där en person engagerar andra att genomföra en uppgift. En skicklig ledare kan anpassa sitt ledarskap efter rådande situation och ta hänsyn till både medarbetarens och organisationens förutsättningar.

För att anpassa sitt ledarskap i linje med den digitala utvecklingen krävs framförallt en medvetenhet. Ju mindre medarbetarna är fysiskt bundna till en arbetsplats desto högre krav ställs på ett fungerande digitalt ledarskap. Den digitala ledaren behöver hitta nya samarbetsmodeller, behärska den digitala tekniken och utveckla sitt tankesätt för att nå fram och engagera.

Närvaro, kommunikation och tydlighet

En viktig del i det digitala ledarskapet är digital närvaro. Som ledare kan du delta i både interna och externa nätverk men också i chattar, intranät och andra platser där medarbetarna närvarar. På så sätt blir du delaktig i dagliga konversationer och kan leda genom påverkan – utan att peka med hela handen.

Hur en ledare kommunicerar är många gånger avgörande för medarbetarnas framgång. För att lyckas i ett digitalt ledarskap är det av ännu större vikt att vara personlig och trovärdig. Detta för att bygga en hållbar relation som skapar tillit och lägger grunden för hur hela teamet kommunicerar. När vi inte kan ses fysiskt ställs också högre krav på vår förmåga att lyssna. Genom att uppmuntra medarbetarna att komma med egna synpunkter och vara delaktiga i beslut bildas ett starkare förtroende vilket också ökar chansen att lyckas med samarbetet på distans.

En annan viktig förutsättning för att lyckas är tydlighet: att förmedla en vision, definiera strategier och kommunicera ramar.

Digitala ledarskap i utveckling

Ett digitalt ledarskap kan upplevas krävande för en ovan ledare. Men som i många andra sammanhang krävs träning och tålamod för att utvecklas. I början av processen behöver tid investeras och i takt med att tilliten växer blir både den dagliga dialogen och samarbetet alltmer effektivt.

Alla ledare vill att deras medarbetare är intresserade av att lära sig nya saker. Både i fysiska och digitala miljöer. Vi får dock inte glömma att detta endast kan ske i en kultur där det är tillåtet att göra misstag. Det viktigaste är att prova sig fram och gemensamt hitta de bästa lösningarna. Alla organisationer kan utvecklas, se till att inte fastna i gamla mönster när ni söker nya medarbetare eller ser över rutiner. Fokusera istället på hur nya individer och metoder kan komplettera det nuvarande teamet och ta hela organisationen till nya digitala höjder. Det är ett tankesätt som skapar en miljö där ledarskap och medarbetare kan utvecklas tillsammans.

Andrea Leupold

Senior Account Manager

Maila mig!
070-009 99 06

Vi hjälper dig! Kontakta oss för att få mer information

Kontakt