Våra tjänster

Rekrytering

VARFÖR REKRYTERING?

Rekrytering innebär att söka, attrahera och anställa personal för en långsiktig och kvalitativ anställning. Det är en noggrann process för att kunna säkerställa att både företaget och kandidaten upplever att man hittat rätt. Att rekrytera personal kan vara både tidskrävande och kostsamt, därför är det viktigt att lägga ner tid på sin rekrytering och ha en tydlig bild av vad man behöver hjälp med. Genom att låta oss på Inte Bara Post Bemanning ta hand om din rekryteringsprocess kan ni fokusera på er kärnverksamhet istället. Vi har lång erfarenhet inom rekrytering och ser till varje kunds specifika behov. Vi fokuserar inte bara på att kandidaten ska ha rätt erfarenhet och förutsättningar, utan vi sätter stort värde i att hitta rätt personlighet för ert företag och era värderingar.

Genom vår hyr-köpslösning har ni möjlighet att hyra in en konsult under en förutbestämd tidsperiod, med målsättning att sedan enligt avtal anställa kandidaten hos er. Ett flexibelt och enkelt sätt att rekrytera, ni hinner lära känna konsulten på djupet samtidigt som vi finns för att stötta och guida både er och konsulten till en lyckad överrekrytering inom en överenskommen tid. Det här är vår mest populära tjänst som allt som oftast leder till att konsulten blir anställd.

Vi fokuserar på rekryteringslösningar inom reception, kontorsservice, ekonomi, HR, marknad och administration.

Kontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakt