Hur gör du när konjunkturen vänder?

nov 7, 2019 |

Konjunkturinstitutet meddelade nyligen att den svenska ekonomin nu är inne i en tydlig avmattningsfas. En vändande konjunktur medför ofta stora utmaningar för företag och behovet av att se över och göra förändringar i organisationen ökar. Som bemanning- och rekryteringsbolag har vi stor erfarenhet av att hjälpa företag med personalplaneringen framåt. Nedan sammanfattar vi några konkreta tips och råd.

Svårt att planera personalbehov vid konjunktursvängningar?

I tider av oro är det svårt att lägga långsiktiga planer för personalresurser. Företagen blir mer sparsamma med vilka roller som anses vara kritiska och verkligen behövs, samtidigt tummas det på servicetjänster som inte är direkt affärsgenererande. Företag tenderar också att ta in personer med bredare kompetens än enbart specialister. Ofta får resurser som redan finns bredda sin arbetsbeskrivning snarare än att ny personal anställs. Anställda blir mindre rörliga då det är svårare att få jobb, vilket kan göra att företag fastnar med personal som egentligen skulle gått vidare. En situation som blir besvärlig för båda parter.

Hur kan vi på Bara Posten Bemanning hjälpa dig med de utmaningar du står inför?

Bara Posten Bemanning arbetar med flexibla avtal, vilket innebär att du kan hyra in personal i en form som passar dina behov. Du behöver till exempel inte ta in en konsult på heltid utan tjänsten kan vara mer flexibelt utformad beroende på vad som passar dig och din organisation. Förändras behovet över tid är vi anpassningsbara, vi kan också vara proaktiva i att kartlägga och utforma årsplaner för att kunna förutse var behovet av bemanning finns. På så sätt kan vi förekomma ”sista minuten-lösningar” genom att i tid täcka personalbehovet. Vi agerar som en rådgivande partner där vi tillsammans kommer fram till vad som passar dina behov bäst. Vi kan handplocka rätt resurser samt byta ut konsulten om en lösning inte skulle fungera optimalt. På så sätt undviker du också kostsamma och tidskrävande felrekryteringar. Vi hjälper dig helt enkelt att ligga steget före och att hitta en flexibel lösning som passar ditt behov.

Vilka fördelar finns med att använda ett bemanningsbolag i en situation då ditt företag inte har möjlighet att anställa?

  • Processen och anställningsformen är flexibel
  • Företaget behöver inte ta någon risk
  • Det är enkelt att räkna på kostnader
  • Du behöver inte avsätta interna resurser för att rekrytera personal
  • Det är ofta enklare att ställa tydliga krav på en konsult än på en befintlig resurs
  • Du ställer krav på oss i form av en tydlig kravprofil, det är därefter vårt ansvar att leverera rätt person till er
  • Vi är en samarbetspartner att bolla personalfrågor med

Slutligen, tre enkla tips att tänka på när möjligheterna är begränsade att anställa personal.

  • Var inte dumsnål – våga ta in de resurser som behövs men i en flexiblare anställningsform (genom bemanningsbolag). Detta medför en lägre risk samtidigt som ni som företag får den kompetens som behövs.
  • Förekom stress – ta in extraresurser vid arbetstoppar istället för att bränna ut befintlig personal.
  • Se serviceroller som en potentiell införsäljningspunkt – kan man dra in extra intäkter genom exempelvis receptionisten eller assistenten?

Lycka till!

Amanda Thorén

Prenumerera på BISnews