Hitta rätt kandidat med tipsrekrytering

dec 15, 2021 |

I en tid då företag behöver anstränga sig för att attrahera rätt kompetens. I en tid då det är kandidatens marknad, där kandidaten ställer krav. Ja, då utvecklas också sättet att rekrytera på. Den tidigare traditionella vägen att gå, där företaget lägger upp en annons och kandidaten söker tjänsten, utgör idag endast en av flera pusselbitar i jakten på att hitta rätt kandidat. På Personal & Chefmässan tidigare i december fick vi lyssna till Talentech som berättade om vikten av att komplettera sin rekryteringsstrategi med tipsrekrytering. Vad är det som gör tipsrekrytering så framgångsrikt och hur bör man tänka?

Fånga upp passivt sökande

Vi ser ett skifte från att kandidater tidigare sökte jobb i stor utsträckning via annonsering, till att företagen idag bedriver mer uppsökande rekrytering och tipsrekrytering, säger Talentech. Kandidaterna har blivit en smula bortskämda, de sitter nästan och väntar på att någon ska kontakta dem. Vi ser en ökande trend av ”passivt sökande” kandidater som väntar på många olika valmöjligheter innan de fattar ett beslut om vilken väg de ska gå.

”Dessa kandidater behöver vi fånga upp tidigare i processen. I stället för att de ska sitta och vänta på vad som potentiellt kommer till dem, så behöver vi tala om för dem varför de skulle passa in på bolag X eller Y”, säger Ryska Posten Bemannings rekryterande konsultchef Marlen Plånborg.

”I takt med att många delar av rekryteringsprocessen blir alltmer digitaliserade, något vi skrivit om tidigare i BISnews, är inslaget av personliga infallsvinklar än viktigare. Den personliga aspekten och att se till en helhet snarare än endast till ett CV är något vi idag inkluderar i högre utsträckning i all typ av rekrytering vi genomför. Det fångar upp så många bra aspekter som annars går förlorade”, fortsätter Marlen.

Trovärdig rekryteringsstrategi

Tipsrekrytering innebär helt enkelt att medarbetarna på ett företag tipsar om kandidater som skulle passa in i bolaget. Det är medarbetarna i ett företag som bäst kan identifiera företagskulturen och som därför också är de bästa ambassadörerna. Medarbetarna går på så sätt i god för företaget, att det är en arbetsplats att rekommendera. ”Det är den nya vägen att gå”, säger Talentech. Tipsrekrytering involverar alla medarbetare och spelplanen är öppen för vem som helst internt som vill tipsa, inte bara de som sitter på HR eller som arbetar med rekrytering.

Tipsrekrytering anses också generellt som en relativt pricksäker rekryteringsmetod då medarbetarna på företaget känner till både företagskulturen på bolaget och kan sälja in det till en potentiell kandidat. De känner också till kandidaten på ett mer personligt plan och kan därför sälja in hen på ett trovärdigt sätt inom bolaget.

Engagemang från medarbetarna är nyckeln till en lyckad tipsrekrytering. Likväl som att tipsrekrytering också skapar ett engagemang hos medarbetarna och stärker medarbetarupplevelsen. Det ska vara kul och det ska vara enkelt!

Varför tipsrekrytering?

  • Enligt Talentech stannar kandidater som kommer från tipsrekrytering ca 30% längre på bolaget än kandidater som sökt jobbet via annons
  • Enligt Talentech är kandidater som kommer från tipsrekrytering ca 25 % mer produktiva än kandidater som sökt jobbet via annons
  • Bolaget har större chans till en mer träffsäker rekrytering

Lycka till med er tipsrekrytering!

Marlen Plånborg

Consultant Manager

Maila mig!
08 – 518 072 05

Vi hjälper dig! Kontakta oss för att få mer information

Kontakt