Våra tjänster

Helhetslösning

VARFÖR HELHETSLÖSNING?

Väljer ni att outsourca hela eller delar av er verksamhet till oss så skräddarsyr vi en lösning utifrån era behov och önskemål. Vi tar hand om hela processen och sköter driften av den del ni väljer att outsourca. Att outsourca processen till en extern specialist innebär ofta stärkt kompetens och förbättrad kvalitet. Vi sköter uppföljning och medarbetarsamtal med de anställda samt lönefrågor, pension och övriga personalfrågor.

Vid uppstart gör vi en medarbetarundersökning på er arbetsplats för att identifiera vilka områden som fungerar bra idag och vad som kan utvecklas. Dessa svar använder vi som underlag i vårt arbete och tillsammans med er som kund sätter vi därefter upp vissa KPI:er. Dessa KPI:er mäter och följer vi upp på halvårsbasis.

Vi fokuserar på outsourcing inom reception och kontorsservice.

Kontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakt