Därför väljer Ryska Posten Bemanning teamledarskap

jan 30, 2020 |

Vi hamnade i ett läge i somras då vi som ledningsgrupp fick förtroendet av våra ägare att ta oss an den här otroligt spännande uppgiften. Där fanns en möjlighet att kunna leda med exempel för resten av organisationen vad gäller ledarskap via teamarbete. Istället för att genomgå konstant förändring är det viktigt för oss att ta vara på det engagemang och de kvaliteter som redan finns internt. Vi såg också att vi hade ett team med olika kompetenser i ledningsgruppen, på så sätt kunde vi förena våra styrkor utifrån medarbetarna istället för att toppstyra organisationen. Vi är helt övertygade om att vi genom vårt teamledarskap kan bygga upp en ännu starkare entreprenöriell organisation där alla känner sig engagerade och ser fördelarna i att våga ta plats. Detta ligger till grund för att kunna göra den aggressiva tillväxtresa vi länge drömt om.

Hade det inte varit ett bra tillfälle att ta in en VD just med tanke på att ni ska växa? Att få lite extra kraft?

Vi stänger inga dörrar för att på sikt ta in en VD, däremot kommer 2020 handla om att bygga upp, fokusera på ett ledarskap förankrat i rötterna och beakta hur det kan få oss att växa organiskt.

Ryska Posten Bemanning har alltid varit bra på att ta vara på de interna resurser som finns och utveckla dem. Ledningen består av personer som alla arbetar operativt på ett eller annat sätt vilket ger oss inblick och kunskap om verksamheten inifrån och ut. Därför känns det helt naturligt att fortsätta så som vi gjort under hösten även resten av det nya året, med en samlad vision om starka resultat och bra grund för att bygga på de kompetenser som behövs i nästa steg.

Vad är det som gör teamet så starkt?

Den yttersta faktorn skulle jag säga är kulturen. Den är så stark och ligger som grund för hela vårt arbetssätt. Kulturen som finns i hela Ryska Posten-familjen visas genom att man ständigt tänker nytt, man säger alltid JA (och får vara kreativ för att hitta lösningar på de problem som uppstår) samt att vi har en härlig stämning på kontoret och alla medarbetare emellan. Den är speciell och fantastisk och man känner den rätta pulsen så fort man kliver in genom dörrarna. Den kan spåras tillbaka till Ryska Postens början där våra ägare satte prägeln från start, och de sitter med oss på kontoret än idag.

Utöver det är vi en ledningsgrupp som litar på varandra, är ärliga och hela tiden gör vårt yttersta med organisationens tillväxt och välmående i fokus. Genom att vi alla har olika ansvarsområden och kompetenser lär vi av varandra och kan på så sätt utvecklas än mer. Utöver det har vi enormt stöd av våra ägare och får den utveckling och utmaning vi behöver genom dem.

På vilket sätt skulle stabiliteten kunna rubbas tror du?

Jag tror att alla i ledarskapsposition kan känna igen känslan av att förändring inte alltid förankras ordentligt i teamet. När det sker regelbunden förändring så upplevde vi att det riskerar att utmatta istället för att gynna den redan starka företagskulturen. Det blev därför ett naturligt beslut att vi kunde dela en VDs uppdrag för att istället ta vara på allt det positiva vi har i företaget. Här vill jag också verkligen understryka hur viktigt förtroendet är från våra ägare. Med bra ägare i ryggen vågar vi testa nytt.

Har ni haft en vd tidigare?

Absolut, vi har haft VD-rollen tidigare. Vi hamnade i ett läge där vi stod utan VD och såg istället möjlighet i att förena styrkorna i ledningsgruppens olika roller. Med det sagt finns inte något som utesluter att vi kommer addera en VD på sikt.

Hur påverkas kunderna av att Ryska Posten Bemanning drivs av gemensamt teamledarskap?

Förhoppningsvis märker kunderna inte av det alls. Jag anser att vi har lyckats med vår uppgift om vi uppfattas som vilket annat framgångsrikt bolag som helst som har en driven och engagerad VD. Det är en av våra viktigaste uppgifter – att vi i ledningsgruppen ska vara så pass synkade i vårt gemensamma ledarskap att det endast ska komma något positivt ur det. Däremot tror jag att våra kunder kommer kunna dra nytta av att alla våra medarbetare är mer engagerade genom vårt gemensamma ledarskap. Vi har alla stor insyn i många olika delar av verksamheten, vilket leder till mer välgrundade beslut.

Caroline Hagen

Chief Marketing Officer

Maila mig!
070 – 944 02 20

Vi hjälper dig! Kontakta oss för att få mer information

Kontakt