Bemanningsuppdrag som karriärboost?

nov 20, 2019 |

Nyligen kom en undersökning om lärande ut via Pearson – ett av världens största utbildningsföretag med 24 000 anställda i 70 länder. I rapporten analyseras trender inom lärande och en av de mest intressanta slutsatserna är att långa traditionella utbildningar ifrågasätts. Enligt undersökningen påverkar dagens do it yourself-kultur utbildningsområdet och det förväntas snabbare sätt att lära sig på. Vi på Ryska Posten Bemanning ser att just bemanningsuppdrag är ett sätt att utbilda sig. Genom erfarenhet inom olika branscher och uppdrag får konsulterna nya kunskaper som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Blir universitetsutbildningar irrelevanta i takt med digitaliseringen?

I takt med att världen förändras och digitaliseras allt snabbare är det viktigt att fundera över hur vi bäst lär oss nya saker. Företag förväntar sig idag att medarbetare, konsulter och leverantörer ska vara pålästa, uppdaterade och socialt skickliga. För att snabbt kunna anpassa sig till nya miljöer och uppgifter behöver vi idag hänga med i samhällsfrågor och ha koll på vissa grundläggande faktorer. Bemanningsbolag som ger sina konsulter möjlighet till ständigt lärande skapar också en trygghet för företag, de kan lita på att konsulterna har en hög grundnivå.

Digitaliseringen har medfört många bra saker som t.ex. att vi inte behöver gå till bibliotek eller lärosäten för att kunna ta del av kunskap. Dessutom uppdateras kunskap dagligdags och delas på internet. Idag finns så många sätt att tillgodogöra sig information på alldeles själv – alltifrån Youtube-tutorials till online-kurser. Detta gör att alla som vill kan utbilda sig själva, åtminstone till en grundläggande nivå. Universitetsutbildningar riskerar att bli irrelevanta på grund av den snabba kunskapsutvecklingen med digitalt utbyte världen över. Att istället lära genom att befinna sig i en miljö där det ställs direkta krav som hela tiden är uppdaterade efter arbetsmarknaden är en effektiv metod. Som bemanning- och rekryteringsbolag bidrar Ryska Posten Bemanning till on-the-job-training varvat med insikter för att konsulterna hela tiden ska utvecklas snabbare än marknaden. Vi erbjuder därför ett alternativ till den mer statiska akademiska världen.

Kan uppdrag via bemanningsbolag vara nyckeln till ständigt lärande?

Vi på Ryska Posten Bemanning anser att man genom att gå i uppdrag via ett bemanningsbolag på så sätt breddar både praktik och erfarenhet inom olika branscher och uppdrag. Att då och då gå ut i bemanningsuppdrag skulle vara en merit för vilken anställd som helst. Det ställer helt andra krav på att snabbt kunna tillgodogöra sig ny kunskap, att passa in i ett team, att leverera på kort tid och att på riktigt kunna applicera eget lärande via tillgänglig information på webben. Att kombinera detta med intern utbildning där konsulterna får lära sig sälj, service och kommunikation skapar goda förutsättningar för ständigt lärande, något som vi på Ryska Posten Bemanning bidrar till via vårt nätverk RPB Insights.

Våga tänka nytt!

Företag – Våga ta in konsulter och anställda som inte har det perfekta cv:t, exempelvis via bemanningsbolag. Långa universitetsutbildningar behöver inte nödvändigtvis vara det enda rätta. Dagens generation lär sig på nya sätt.

Arbetssökande – Se möjligheten i att ta korta uppdrag hos olika typer av företag. Väl på plats – var nyfiken, proaktiv och ta chansen att lära dig så mycket som möjligt. Visa också intresse för att lära dig hos din arbetsgivare eller bemanningsbolag, ofta finns internutbildningar eller kurser som är värdefulla!

Åsa Lindroos

Vi hjälper dig! Kontakta oss för att få mer information

Kontakt