Våra tjänster

VARFÖR VÄLJA INTE BARA POST BEMANNING?

🌟 VARFÖR ANLITA INTE BARA POST BEMANNING?

 • Korta beslutsvägar internt, vilket skapar en snabb och professionell process
 • Flexibla lösningar efter dina behov

 

VARFÖR VÄLJA BEMANNING?

Bemanning är ett utmärkt val när ett företag exempelvis står inför organisationsförändringar, upplever arbetstoppar, vid vikariat, har anställningsstopp eller behöver hjälp att höja sin kvalitet och kompetens internt. Det är kostnadseffektivt då ni endast betalar för faktiska arbetstimmar, tidsbesparande eftersom vi ansvarar för att hitta rätt konsult samt flexibelt då ni själva väljer när konsulten ska vara på plats. Genom att anställa en konsult får ni istället möjlighet att fokusera på kärnverksamheten.

Hos oss på Inte Bara Post Bemanning kan ni få hjälp med all typ av bemanning utifrån era behov. Genom att välja en bemanningslösning hos oss erbjuder vi, utöver konsulten, vår expertis vad gäller allt som rör anställning, utvärdering och uppföljning. Vår ambition är att vara en samarbetspartner över tid och att få förtroende för längre uppdrag, det är då vi kan göra störst skillnad för kunden. Vi har ett stort nätverk av konsulter där de flesta har någon typ av servicebakgrund, detta gör att ni kan känna er trygga med att ni får rätt person till just ert företag. Ni som kund väljer precis vilka tider och datum ni vill ha en konsult på plats. Vi fokuserar på bemanningslösningar inom reception, kontorsservice, ekonomi, HR, marknad och administration.

Vad vi gör
Löpande bemanning
 • Ni har en noggrant utvald konsult som arbetar hel- eller deltid hos er. Antalet timmar är flexibelt och vi ansvarar självklart för att tjänsten alltid är bemannad.
 • Är er ordinarie konsult sjuk eller av annan anledning frånvarande erbjuder vi alltid en ersättare på plats inom 60 minuter.
Tillfällig bemanning
 • Tillfällig bemanning innebär att en konsult hjälper er under kortare perioder, exempelvis vid arbetstoppar eller för att täcka upp vid sjukdom/ledighet.
Expressbemanning
 • Vår expresstjänst gör oss unika och innebär att ni kan ha en konsult på plats inom 60 minuter efter genomförd bokning.

VARFÖR VÄLJA REKRYTERING?

Rekrytering innebär att söka, attrahera och anställa personal för en långsiktig och kvalitativ anställning. Det är en noggrann process för att kunna säkerställa att både företaget och kandidaten upplever att man hittat rätt. Att rekrytera personal kan vara både tidskrävande och kostsamt, därför är det viktigt att lägga ner tid på sin rekrytering och ha en tydlig bild av vad man behöver hjälp med.

Genom att låta oss på Inte Bara Post Bemanning ta hand om din rekryteringsprocess kan ni fokusera på er kärnverksamhet istället. Vi har lång erfarenhet inom rekrytering och ser till varje kunds specifika behov. Vi fokuserar inte bara på att kandidaten ska ha rätt erfarenhet och förutsättningar, utan vi sätter stort värde i att hitta rätt personlighet för ert företag och era värderingar. Vi fokuserar på rekryteringslösningar inom reception, kontorsservice, ekonomi, HR, marknad och administration.

Vad vi gör
Rekrytering & Hyrköp
 • Vi tar hand om hela processen för att hitta rätt kandidat till ert företag. Väljer ni istället vår hyr-köpslösning har ni möjlighet att hyra in en konsult under en förutbestämd tidsperiod, med målsättning att sedan enligt avtal anställa konsulten hos er.
 • Det är ett flexibelt och enkelt sätt att rekrytera, ni hinner lära känna konsulten på djupet samtidigt som vi finns för att stötta och guida både er och konsulten till en lyckad överrekrytering inom en överenskommen tid.
 • Detta är vår mest populära tjänst som allt som oftast leder till att konsulten blir anställd.
Outsourcing
 • Ett sätt att kostnadsbespara och skapa en flexiblare funktion.
 • Genom att låta oss ta över driften av exempelvis er reception eller kundtjänst får ni mer tid att fokusera på er kärnverksamhet. Vi kan i och med det lyfta servicen till nästa nivå.
 • Varje uppdrag anpassas utefter era specifika önskemål och ni kan alltid öka eller minska antalet timmar.

Hur fungerar extra vid behov? Se filmen nedan!

HELHETSLÖSNING

Väljer ni att outsourca hela eller delar av er verksamhet till oss så skräddarsyr vi en lösning utifrån era behov och önskemål. Vi tar hand om hela processen och sköter driften av den del ni väljer att outsourca. Att outsourca processen till en extern specialist innebär ofta stärkt kompetens och förbättrad kvalitet. Vi sköter uppföljning och medarbetarsamtal med de anställda samt lönefrågor, pension och övriga personalfrågor.

Vid uppstart gör vi en medarbetarundersökning på er arbetsplats för att identifiera vilka områden som fungerar bra idag och vad som kan utvecklas. Dessa svar använder vi som underlag i vårt arbete och tillsammans med er som kund sätter vi därefter upp vissa KPI:er. Dessa KPI:er mäter och följer vi upp på halvårsbasis.

Vi fokuserar på outsourcing inom reception och kontorsservice.

BEHÖVER NI HJÄLP INOM EKONOMIOMRÅDET?

Behöver ni förstärkning på er ekonomiavdelning? Kanske under ett tidsbegränsat projekt? Eller vill du hyra in en ekonomikonsult på obestämd tid? Vi vet att behovet av personal inom ekonomi kan variera över tid, därför finns vi tillhands med flexibla lösningar för att hjälpa dig, oavsett tidshorisont eller omfattning.

Hos Inte Bara Post Bemanning har du som kund samma kontaktperson genom hela processen. Din kontaktperson är också den person som rekryterar rätt ekonomikonsult samt har löpande kontakt med konsulten under uppdragets gång. Allt för att processen ska fortgå så smidigt som möjligt. Några exempel på tjänster vi kan hjälpa till att tillsätta är ekonomiassistent, redovisningsekonom, controller och löneadministratör.

Offertförfrågan

Vill du ha en prisuppgift på våra tjänster? Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig inom 24h.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakt